സഹകാരി സാന്ത്വനം പദ്ധതിയിലൂടെ സംസ്ഥാനത്ത് 1,22,18,500 രൂപ അനുവദിച്ചു

സഹകാരി സാന്ത്വനം പദ്ധതിയിലൂടെ സംസ്ഥാനത്ത് 1,22,18,500 രൂപ അനുവദിച്ചു നിരാലംബരും അശരണരുമായ സഹകാരികൾക്ക് ആശ്വാസമേകുന്നതിനായിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് സഹകാരി സാന്ത്വനം പദ്ധതി. സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ 1,22,18,500 രൂപ പദ്ധതിക്കായി […]

സംസ്ഥാനത്ത് സഹകരണ വകുപ്പ് റിസക് ഫണ്ട് ധനസഹായമായി 234 .51 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു

 സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ എത്തിയതിനുശേഷം രണ്ടര വർഷം കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് സഹകരണ വകുപ്പ് റിസക് ഫണ്ട് ധനസഹായമായി 234 .51 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. 21,392 വായ്പക്കാരുടെ 26,777 […]

സഹകരണമേഖലക്ക് കരുത്തു പകരുന്ന സഹകരണ നിയമനിർമ്മാണം

സഹകരണമേഖലക്ക് കരുത്തു പകരുന്ന സഹകരണ നിയമനിർമ്മാണം    കേരളത്തിലെ സഹകരണമേഖലയുടെ വളർച്ചയുടെ നാൾ വഴികൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കേരള സഹകരണസംഘം നിയമം 1969 പ്രമുഖ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നു. കേരള […]

എൻട്രൻസ് കടമ്പയില്ലാതെ എൻജിനീയറിങ്ങ് പഠനം കേപ്പിൽ

എൻജിനീയറിങ്ങ് കോഴസുകളിൽ ചേരുന്നതിന് പ്‌ളസ് ടു പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് അവസരം ഒരുക്കി കേപ്പ്. പ്ലസ് ടു വിന് ഫിസിക്‌സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്‌സ് വിഷയങ്ങളിൽ 45% മാർക്ക് നേടി […]

ആധാരം എഴുത്തുകാരുടെ ഉത്സവബത്ത 4500 രൂപയാക്കി

ആധാരമെഴുത്ത്, പകർപ്പെഴുത്ത്, സ്റ്റാമ്പ് വെണ്ടർ ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങൾക്ക് 4500 രൂപ ഉത്‌സവബത്ത നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇന്നലെ ചേർന്ന കേരള ആധാരമെഴുത്ത്, പകർപ്പെഴുത്ത്, സ്റ്റാമ്പ് വെണ്ടർ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് […]

സഹകരണ പെൻഷൻ പരിഷ്‌കരണം സമിതിയെ നിയമിച്ചു

സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ പെൻഷൻകാരുടെ സ്വാശ്രയ പെൻഷൻ പദ്ധതി പുനക്രമീകരിച്ച് പരിഷ്‌കരിക്കുന്നതിന് പഠനം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ അഞ്ച് അംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു. റിട്ടയേർഡ് ജില്ലാ ജഡ്ജി എം […]

റിസക്ഫണ്ട് ധനസഹായമായി നൽകിയത് 111.55 കോടി

 കേരള സഹകരണ വികസന ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം സഹായമായി നൽകിയത് 86.80 കോടി രൂപ. 9585 അപേക്ഷകൾക്കാണ് സഹായധനം അനുവദിച്ച് നൽകിയത്. ബോർഡ് രൂപീകൃതമായശേഷം […]

കേരള ബാങ്കിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു

കേരള ബാങ്കിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നതോടെ യു.പി.ഐ, കോർ ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങളടക്കം വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ നൽകുന്ന എല്ലാ ആധുനിക ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങളും കേരള ബാങ്ക് […]

സഹകരണ പുനരുദ്ധാരണ നിധി

ആധുനിക കാലത്തെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതിന് സഹകരണ മേഖലയെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതുവേണ്ടിയുള്ളതാണ് സഹകരണ പുനരുദ്ധാരണ നിധി ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കുകൾക്ക് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബാങ്കുകൾക്കായി റിസർവ് ബാങ്ക് പുനരുദ്ധാരണ പാക്കേജ് തയാറാക്കാറുണ്ട്. […]